Najnowsze oferty pracy:

 • Big Data / Advanced Analyst (Python)

   Avenga
      świętokrzyskie/

  ASA Advanced Service Analytics is a digital product that enables: Predictive maintenance of Diagnostics instruments and components Constant instrument...

  dzisiaj
 • Project Manager – Metal cutting

   Kennametal
      świętokrzyskie/

  Project Manager – Metal cutting – Remote This role is responsible for managing, through direct influence, the overall coordination and execution of small...

  dzisiaj
 • Senior Validation Specialist

   Avenga
      świętokrzyskie/

  OBOWIĄZKI Nadzór procesu walidacji przydzielonego systemu/-ów IT lub obszaru wsparcia usług IT Weryfikacja wymagań systemowych (funkcjonalnych i...

  dzisiaj
 • Przedstawiciel Ubezpieczeniowy Premium

   Nationale-Nederlanden
      świętokrzyskie/ Końskie

  Widzisz te benefity i szeroko się uśmiechasz: Szkolenia rozwojowe Jasno określoną ścieżkę kariery Konkursy, które pozwolą Ci zwiedzić świat i...

  dzisiaj
 • Przedstawiciel Ubezpieczeniowy Premium

   Nationale-Nederlanden
      świętokrzyskie/ Ostrowiec Świętokrzyski

  Widzisz te benefity i szeroko się uśmiechasz: Szkolenia rozwojowe Jasno określoną ścieżkę kariery Konkursy, które pozwolą Ci zwiedzić świat i...

  dzisiaj
Więcej ofert pracy

Praca

Praca świętokrzyskie  /  Oferty pracy  /  Asystent/adiunkt muzealny

Praca: Asystent/adiunkt muzealny


Miejski Urząd Pracy w Kielcach
Asystent/adiunkt muzealny
Miejsce pracy: Kielce
Numer: StPr/21/2475
OBOWIĄZKI:
Ewidencjionowanie i opracowywanie naukowe muzealiów. Prowadzenie działalnosci naukowo - badawczej. Prowadzenie działalności wystawienniczej i popularyzowanie zbiorów.
WARUNKI PRACY:
Wymagania inne:

1. Wymagania niezbędne:1)Ukończone studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie związane z zakresem gromadzonych w muzeum zbiorów (preferowane kierunki: historia, historia sztuki, etnografia/etnologia).2)Znajomość aktów prawnych związanych z działalnością statutową Muzeum (w szczególności dotyczących zakresu, form i sposobu ewidencjonowania muzealiów, warunków, sposobu i trybu ich przenoszenia oraz udostępniania i zabezpieczenia zbiorów). 3)Praktyczna umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office.4)Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 5)Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.2. Wymagania dodatkowe (nieobligatoryjne):1)Znajomość obsługi programów do ewidencjonowania muzealiów (ze wskazaniem na system ewidencyjny MONA).2)Udokumentowane zainteresowania badawcze historią Kielc i regionu.3)Znajomość języka obcego, preferowany j. rosyjski lub j. niemiecki. 4)Umiejętność pisania wniosków o dofinansowanie działań kulturalnych.5)Dokładność, sumienność, terminowość, bardzo dobra organizacja pracy. 6)Umiejętność pracy zarówno samodzielnej jak i pracy w zespole.7)Doświadczenie zawodowe w zakresie pracy w instytucjach muzealnych, naukowych, zwłaszcza związane ze specyfiką stanowiska. 3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:1)Ewidencjonowanie i opracowywanie naukowe muzealiów: pełne naukowe inwentaryzowanie obiektów inwentarzowych, opracowanie opisowe obiektów na kartach wszystkich katalogów działowych, ze szczególnym uwzględnieniem podstawowego, naukowego i w systemie elektronicznym - MONA, samodzielne prace badawcze przekrojowe pod różnym kątem zbiorów działu, wykonywanie ekspertyz historycznych na zlecenie Dyrektora, prowadzenie kwerend w celu systematycznego uzupełniania dokumentacji naukowej i dla potrzeb scenariuszy wystaw.2)Prowadzenie działalności naukowo-badawczej: prowadzenie badań terenowych, archiwalnych, bibliotecznych dotyczących historii i kultury Kielc, opracowania naukowe i popularno-naukowe związane z historią Kielc, z kulturą miejską oraz z zakresu malarstwa, rzeźby, grafiki, rzemiosła artystycznego i kultury materialnej XIX i XX wieku, opracowanie materiałów naukowych i popularnonaukowych, w tym do wydawnictw specjalistycznych o tematyce kieleckiej i regionalnej, opracowanie scenariuszy wystaw, tworzenie i upowszechnianie opracowań dotyczących zbiorów muzeum, podnoszenie kwalifikacji naukowych i zawodowych. 3)Prowadzenie działalności wystawienniczej i popularyzowanie zbiorów: organizacja ekspozycji stałych i czasowych dotyczących Kielc i regionu, opracowywanie katalogów i informatorów do wystaw w zakresie historii Kielc i regionu, popularyzacja wiedzy o mieście poprzez wykłady, odczyty, artykuły popularnonaukowe, lekcje muzealne, współpraca z instytucjami oraz towarzystwami regionalnymi i specjalistycznymi, organizacja konkursów dotyczących historii miasta.

Miejsce pracy:

Kielce


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

2 800 - 3 200 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Miejski Urząd Pracy w KielcachZobacz podobne oferty