Najnowsze oferty pracy:

 • Lekarz Psychiatra

   Medicover Sp. z o.o.
      świętokrzyskie/ Kielce

  Jeśli posiadasz: tytuł lekarza specjalisty bądź jesteś lekarzem w trakcie specjalizacji – po 2. roku specjalizacji prawo wykonywania zawodu...

  dzisiaj
 • Samodzielny Handlowiec /Infrastruktura i Bezpieczeństwo IT/

   Exorigo-Upos S. A.
      świętokrzyskie/

  Twój zakres obowiązków: Aktywna sprzedaż konsultacyjna rozwiązań biznesowych z zakresu infrastruktury i bezpieczeństwa IT Tworzenie ofert i prezentacji...

  dzisiaj
 • Zastępca Kierownika Sklepu

   Action Poland Sp. z o.o.
      świętokrzyskie/ Skarżysko-Kamienna

  Zadania współpraca z kierownikiem sklepu w zakresie koordynowania i organizowania pracy nadzorowanie działań związanych z funkcjonowaniem sklepu pod...

  dzisiaj
 • Zastępca Kierownika Sklepu

   Action Poland Sp. z o.o.
      świętokrzyskie/ Końskie

  Zadania współpraca z kierownikiem sklepu w zakresie koordynowania i organizowania pracy nadzorowanie działań związanych z funkcjonowaniem sklepu pod...

  dzisiaj
 • Kierownik Sklepu

   Action Poland Sp. z o.o.
      świętokrzyskie/ Końskie

  Zadania zarządzanie podległym zespołem pracowników: rekrutacja, szkolenie, motywowanie nadzorowanie realizacji planów sprzedażowych oraz standardów...

  dzisiaj
Więcej ofert pracy

Praca

Praca świętokrzyskie  /  Oferty pracy  /  Główny Specjalista / Starszy Specjalista / Specjalista / Młodszy Specjalista w Dziale Realizacji Kontroli w Terenowym Wydziale Kontroli XIII

Praca: Główny Specjalista / Starszy Specjalista / Specjalista / Młodszy Specjalista w Dziale Realizacji Kontroli w Terenowym Wydziale Kontroli XIII


Główny Specjalista /Starszy Specjalista / Specjalista /Młodszy Specjalista

w Dziale Realizacji Kontroli w Terenowym Wydziale Kontroli XIII
w Kielcach w Departamencie Kontroli

(lekarz medycyny, lekarz dentysta)

 

Numer ogłoszenia: DK/22/44

 

Miejsce pracy: Kielce

 

2 etaty /umowa o pracę

 

Termin składania ofert 27.04.2022 r.

 

Szczegóły oferty


GŁÓWNE ZADANIA:
 • przeprowadzanie postępowań kontrolnych i czynności sprawdzających w sposób rzetelny
  i obiektywny, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • ocena weryfikowanej w trakcie kontroli i czynności sprawdzających dokumentacji medycznej;
 • opracowywanie programu kontroli, projektów wystąpień pokontrolnych i odpowiedzi na zastrzeżenia złożone przez podmioty kontrolowane oraz inne pisma, dotyczące pośrednio
  i bezpośrednio kontroli, zgodnie z obowiązującymi przepisami i w terminach określonych przez przełożonych;
 • prawidłowe i rzetelne dokumentowanie prowadzonych postępowań kontrolnych;
 • monitorowanie realizacji zaleceń pokontrolnych z przeprowadzonych kontroli;
 • prowadzenie postępowań kontrolnych w systemie EZD;
 • współpraca z Sekcją Zarzadzania Procesem Kontroli oraz innymi komórkami organizacyjnymi NFZ, wnioskującymi o kontrole.
WYMAGANIA:

 

Wymagania konieczne: wykształcenie wyższe (lekarz medycyny, lekarz dentysta)

 • w przypadku ubiegania się o stanowisko głównego specjalisty minimum 5 lat pracy zawodowej;
 • w przypadku ubiegania się o stanowisko starszego specjalisty minimum 4 lata pracy zawodowej;
 • w przypadku ubiegania się o stanowisko specjalisty minimum 3 lata pracy zawodowej;
 • w przypadku ubiegania się o stanowisko młodszego specjalisty minimum rok pracy zawodowej.

Wymagania dodatkowe:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • posiadanie zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za popełnione z winy umyślnej przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, ze zm.), w zakresie Działu IIIA;
 • znajomość rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U.
  z 2020 r., poz. 666 ze zm.);
 • doświadczenie w pracy w podmiotach leczniczych (mile widziane);
 • umiejętność argumentowania oraz formułowania wniosków na podstawie analizy dokumentacji;
 • umiejętność obsługi komputera, w szczególności znajomość obsługi pakietu MS Office;
 • komunikatywność;
 • odporność na stres;
 • umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • podpisany kwestionariusz osobowy;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie (zaświadczenie) lub prowadzenia działalności gospodarczej;
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi;
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.


ZAPRASZAMY

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dostępni pod adresem e-mail: rekrutacja@nfz.gov.pl


APLIKUJ TERAZ