Najnowsze oferty pracy:

 • .Net Developer

   Avenga
      świętokrzyskie/

  Responsibilities praca w metodykach zwinnych Agile, Scrum projekty prowadzone w AzureDevOps i Jira Softwar projekt dotyczy stworzenia systemu BI. Jest w...

  dzisiaj
 • Junior DevOps Engineer [rekrutacja online]

   NOKIA
      świętokrzyskie/

  Location: Bydgoszcz About Cloud & Network Services Cloud and Network Services is a leading Nokia business group that offers Network solutions on Core,...

  dzisiaj
 • 5G SW R&D Engineer [rekrutacja online]

   NOKIA
      świętokrzyskie/

  Location: Bydgoszcz About Nokia At Nokia, we create technology that helps the world act together. As a trusted partner for critical networks, we are...

  dzisiaj
 • Programista PHP

   Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" Sp. z o.o.
      świętokrzyskie/

  praca zdalna co będziesz u nas robić: pracować i rozwijać się przy projektowaniu aplikacji internetowych realizowanych z użyciem PHP 5.6/7 (w tym...

  dzisiaj
 • Nauczyciel na kierunku aranżacja ogrodów

   Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" Sp. z o.o.
      świętokrzyskie/ Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko-Kamienna, Starachowice

  JEŚLI DO NAS DOŁĄCZYSZ BĘDZIESZ SIĘ ZAJMOWAĆ: Zapewnieniem nauczania na najwyższym poziomie i profesjonalizmu w działaniu Sprawieniem, aby nasi...

  dzisiaj
Więcej ofert pracy

Praca

Praca świętokrzyskie  /  Oferty pracy  /  Inspektor ochrony zabytków

Praca: Inspektor ochrony zabytków


Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Kielcach
Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor ochrony zabytków
Miejsce pracy: Sandomierz
Ogłoszenie o naborze Nr 87126

Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu i w terenie, praca przy komputerze powyżej 4 godziny dziennie, budynek nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych - utrudniony dostęp do pomieszczeń dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań

 • Przygotowywanie opinii, wytycznych, postanowień oraz decyzji konserwatorskich w zakresie projektowania i realizacji inwestycji, sposobu użytkowania terenów na których znajdują się zabytkowe zespoły dworsko i pałacowo-parkowe, cmentarze i miejsca pamięci narodowej oraz zabytki przemysłu i techniki
 • Werefikowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji prowadzonych w strefach ochrony konserwatorskiej
 • Nadzorowanie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytkowych zespołach dworsko i pałacowo-parkowych, cmentarzach i miejscach pamięci narodowej oraz zabytkach przemysłu i techniki
 • Udział w komisjach odbioru prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytkowych zespołach dworsko i pałacowo-parkowych, cmentarzach i miejscach pamięci narodowej oraz zabytkach przemysłu i techniki
 • Prowadzenie inspekcji przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w celu określenia stanu zachowania, sposobu użytkowania, stanu prawno-własnościowego zabytkowych zespołów dworsko i pałacowo-parkowych, cmentarzy i miejsc pamięci narodowej oraz zabytków przemysłu i techniki
 • Współpraca z samorządami oraz innymi stanowiskami WUOZ Kielce przy opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • Formułowanie zaleceń i decyzcji pokontrolnych, prowadzenie spraw dotyczących wykonania nakazów Konserwatora Zabytków

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu : historii sztuki, architektury, architektury krajobrazu, konserwacji zabytków, ochrony dóbr kultury
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość obowiązujących ustaw i rozporządzeń : o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
 • o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • prawo budowlane
 • kodeksu posępowania administracyjnego
 • w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 • o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
 • w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków
 • umiejętność interpretacji przepisów prawa
 • obsługi komputera
 • samodzielność i umiejętność organizacji pracy
 • prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ