Najnowsze oferty pracy:

 • Analityk Internetowy

   Apteka Dr.Max
      świętokrzyskie/ Kielce

  Obowiązki: Analizowanie danych o ruchu na stronie internetowej i przygotowywanie rekomendacji biznesowych Wychwytywanie trendów sprzedażowych wśród...

  dzisiaj
 • Senior Performance Quality Engineer

   Objectivity Sp. z o.o.
      świętokrzyskie/

  Your daily work: Cooperating with Business Analyst in gathering performance testing requirements, Designing and developing automated performance test...

  dzisiaj
 • Specjalista ds. wsparcia Aplikacji E-Commerce

   Exorigo-Upos sp. z o.o.
      świętokrzyskie/

  Nasz zespół E-Commmerce, reprezentuje wieloletnie poparte sukcesami doświadczenie w tworzeniu rozwiązań Omni-Channel. Posiadamy status Partnera Magento,...

  dzisiaj
 • Software Quality Engineer

   Objectivity Sp. z o.o.
      świętokrzyskie/

  Why it is worth joining us: Testing is one of the most important areas in our organization. Over 1/7 of all employees (about 100 people) work in this area....

  dzisiaj
 • Software Automation Quality Engineer

   Objectivity Sp. z o.o.
      świętokrzyskie/

  Why it is worth joining us: At Objectivity, we have several specialists working on test automation, including Automation Quality Engineers, Software...

  dzisiaj
Więcej ofert pracy

Praca

Praca świętokrzyskie  /  Oferty pracy  /  Inspektor

Praca: Inspektor


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Jędrzejów
Ogłoszenie o naborze Nr 87882

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- praca w biurze i w terenie ( teren działania Rejonu). 


- praca na stanowisku wymaga dyspozycyjności oraz związana jest z odbywaniem wyjazdów


   służbowych na terenie kraju,


- obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy


  monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- praca  w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,


- wyjazdy w teren, w charakterze kierującego,  z wykorzystaniem  samochodu służbowego


   nieprzystosowanego do potrzeb niepełnosprawnych ruchowo,


- budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są


  dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, budynek nie przystosowany dla osób


  niepełnosprawnych ruchowo – brak podjazdów oraz toalet  przystosowanych dla osób


  niepełnosprawnych


- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.


 

Zakres zadań

 • obsługuje sekretariat Rejonu, urządzenia biurowe, prowadzi ewidencję pism wpływających i wychodzących z Rejonu oraz obsługę techniczną poczty (nadawanie i odbiór korespondencji),
 • prowadzi sprawy związane z rozliczeniem pojazdów i maszyn w zakresie czasu pracy i zużycia paliwa, realizacją przeglądów, obsługi technicznej, napraw pojazdów i sprzętu Rejonu,
 • prowadzi dokumentację w zakresie spraw pracowniczych tj. listy obecności, ewidencję czasu pracy, ewidencję urlopów wypoczynkowych i delegacji, książki wyjść służbowych i prywatnych oraz bieżącą kontrolę i rozliczanie czasu pracy pracowników Rejonu,
 • prowadzi rejestr faktur i innych dokumentów księgowych oraz bieżącą kontrolę formalno- rachunkową dokumentów księgowych i kontrolę terminów płatności tych dokumentów,
 • obsługuje archiwum zakładowe Rejonu, przygotowuje dokumenty i zaświadczenia dla byłych pracowników Rejonu,
 • prowadzi ewidencję majątku rzeczowego Rejonu, przeprowadza inwentaryzację składników majątkowych oraz sporządza deklaracje podatkowe od nieruchomości,
 • sprawuje nadzór merytoryczny nad umowami na utrzymanie czystości na terenie Rejonu i Obwodów Drogowych, zapewnia zaopatrzenie w materiały i środki na potrzeby Rejonu,
 • prowadzi ewidencję wydatków wg rozdziałów i paragrafów, uzgadnia wydatki z Wydziałem Finansowo-Księgowym, przygotowuje dokumenty księgowe do ich dalszego przetwarzania w Oddziale. Bierze udział w sporządzaniu rocznych planów finansowych wydatków administracyjnych według klasyfikacji budżetowej oraz kontroluje realizację planów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Prawo jazdy kat B.
 • znajomość przepisów z zakresu ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy Kodeks pracy,
 • znajomość sieci drogowej i podziału administracyjnego obszaru działania Oddziału ze szczególnym uwzględnieniem terenu administrowanego przez Rejon w Jędrzejowie,
 • praktyczna znajomość pakietu MS Office,
 • kompetencje – wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów z zakresu prawa zamówień publicznych,
 • znajomość przepisów z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego.
APLIKUJ TERAZ

Zobacz podobne oferty