Najnowsze oferty pracy:

 • Szwaczka maszynowa

   Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach
      świętokrzyskie/ Kielce

  SZWACZKA MASZYNOWA Wymagania konieczne: Wykształcenie: zasadnicze zawodowe

  wczoraj
 • Pracownik biurowy

   Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach
      świętokrzyskie/ Kielce

  Pracownik biurowy Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące

  wczoraj
 • Pracownik biurowy

   Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach
      świętokrzyskie/ Kielce

  Pracownik biurowy Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące Wykształcenie: zasadnicze zawodowe

  wczoraj
 • Technik farmaceutyczny

   Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach
      świętokrzyskie/ Kielce

  TECHNIK FARMACEUTYCZNY Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie branżowe

  wczoraj
 • Sprzedawca

   Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach
      świętokrzyskie/ Domaszowice

  sprzedawca Wymagania konieczne: Wykształcenie: zasadnicze zawodowe Wymagania inne: oferta stażu dla osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia w ramach POWER...

  wczoraj
Więcej ofert pracy

Praca

Praca świętokrzyskie  /  Oferty pracy  /  Inspektor

Praca: Inspektor


Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Kielce
Ogłoszenie o naborze Nr 101916

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca w siedzibie urzędu,

 • praca biurowa,

 • większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • oświetlenie w pomieszczeniu pracy naturalne i sztuczne,

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej dobowego czasu pracy,

 • budynek nie jest wyposażony w windę,

 • pomieszczenia sanitarne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań

 • Ewidencjonuje sprzęt będący na stanie Wydziału Techniki Operacyjnej KWP w Kielcach,
 • Współpracuje z Wydziałem Zaopatrzenia i Inwestycji KWP w Kielcach w celu zapewnienia zaopatrzenia pracowników w druki, materiały biurowe, technikę specjalną oraz sprzęt,
 • Współpracuje z Wydziałem Łączności i Informatyki KWP w Kielcach w celu zapewnienia zaopatrzenia pracowników w sprzęt informatyczny,
 • Prowadzi bieżącą wycenę sprzętu będącego na stanie Wydziału Techniki Operacyjnej KWP w Kielcach,
 • Przygotowuje zestawienia do sprawodawczości budżetowej w celu dostarczenia informacji komórce finansowej KWP w Kielcach.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji
 • Znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych
 • Znajomość ustawy o rachunkowości
 • Znajomość ustawy o Policji
 • Znajomość ustawy o słuzbie cywilnej
 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne" lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa do klazuli "poufne"
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ