Najnowsze oferty pracy:

 • Technolog robót wykończeniowych

   Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie
      świętokrzyskie/ Włoszczowa

  Wykonywanie elewacji zewnętrznych i wewnetrznych prefabrykantów; dobór materiałów i narzędzi oraz przygotowywanie podłoża Wymagania konieczne:...

  dzisiaj
 • Technik geodeta

   Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie
      świętokrzyskie/ Kielce

  sporządzanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych, dostarczanie danych do wykonywania różnego rodzaju map oraz dokonywanie ich bieżącej...

  dzisiaj
 • Szlifierz

   Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie
      świętokrzyskie/ Morzywół

  SZLIFOWANIE BRAM LUB INNYCH EMENENTÓW OGRODZENIA,PRZYGOTOWANIE ELEMENTÓW DO MALOWANIA. Wymagania konieczne: Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe...

  dzisiaj
 • Pracownik biurowy

   Miejski Urząd Pracy w Kielcach
      świętokrzyskie/ Kielce

  Staż w firmie:"AKADEMIA ZDROWIA" Izabela ŁajsProgram stażu do zapoznania w pokoju 47 Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące...

  dzisiaj
 • Pracownik biurowy

   Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach
      świętokrzyskie/ Kielce

  Pracownik Biurowy Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe Wymagania inne:

  dzisiaj
Więcej ofert pracy

Praca

Praca świętokrzyskie  /  Oferty pracy  /  Inspektor wojewódzki

Praca: Inspektor wojewódzki


Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Kielce
Ogłoszenie o naborze Nr 139506

Warunki pracy

Praca w siedzibie Urzędu, budynek A, piętro VI, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, permamentna obsługa klientów zewnętrznych lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach, kontakty zewnętrzne z: jednostkami organizacyjnymi wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, Departamentem Polityki Rodzinnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


Windy w budynku przystosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnością, najbliższa toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami na parterze budynku A.

Zakres zadań

 • kontroluje jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
 • kontroluje jednostki samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania zadań dotyczących wspierania rodziny, pieczy zastępczej, usamodzielnień pełnoletnich wychowanków i wykonywanych adopcji
 • prowadzi postępowania administracyjne w celu przygotowania projektów decyzji o wydaniu lub cofnięciu zezwolenia na prowadzenie lub wyrażeniu zgody na likwidację placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych
 • nadzoruje i kontroluje samorządy gminne w zakresie realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
 • sporządza sprawozdania rzeczowo - finansowe z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej z zastosowaniem systemu teleinformatycznego i przekazuje je właściwemu ministrowi
 • prowadzi postepowania wyjaśniające w sprawach skarg i wniosków związanych z działalnością jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunku prawo, administracja, pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w zawodzie pedagoga lub psychologa albo w zakresie resocjalizacji
lub:
w pracy z dziećmi lub rodziną w jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej lub innych instytucjach zajmujących się problematyką dziecka i rodziny
 • Znajomość ustaw: o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
 • Znajomość rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej
 • Znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, kodeks postępowania administracyjnego
 • Znajomość zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Komunikatywność
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkoweZobacz podobne oferty