Najnowsze oferty pracy:

 • Area Sales Manager

   Formanway
      świętokrzyskie/

  Zadania: Aktywna sprzedaż produktów premium firmy (zarówno nowych urządzeń jak i umów serwisowych) na powierzonym terenie (ustalonym w zależności od...

  wczoraj
 • Kontroler Należności

   Holcim Polska S.A
      świętokrzyskie/ Małogoszcz

  Czym będziesz się zajmować? Kontrola należności i wyjaśnianie przyczyn opóźnień w zakresie płatności Udział w procesie oceny zdolności kredytowej...

  wczoraj
 • Specjalista ds. Płac i Kadr

   EFFECTOR S.A.
      świętokrzyskie/ Kielce

  ZAKRES OBOWIĄZKÓW: prowadzenie dokumentacji kadrowej związanej z zatrudnieniem, przebiegiem i zakończeniem zatrudnienia Pracownika, prowadzenie...

  wczoraj
 • Laborant / Laborantka

   EFFECTOR S.A.
      świętokrzyskie/ Włoszczowa

  ZAKRES OBOWIĄZKÓW: prowadzenie bieżącej analityki składu kąpieli w wannach technologicznych zgodnie z wymogami technologii, przekazywanie Kierownikowi...

  wczoraj
 • Magazynier / Operator wózka widłowego

   GEODIS Road Network Sp. z o.o.
      świętokrzyskie/ Kielce

  Jeśli: Posiadasz uprawnienia UDT oraz umiejętność kierowania wózkiem widłowym. Zapraszamy do pracy w GEODIS!

  wczoraj
Więcej ofert pracy

Praca

Praca świętokrzyskie  /  Oferty pracy  /  Inspektor

Praca: Inspektor


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach
Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Kielce
Ogłoszenie o naborze Nr 136253

Warunki pracy

Praca w biurze oraz delegacje na terenie całego województwa świętokrzyskiego, również w warunkach szczególnie trudnych (np. oględziny miejsc prowadzenia działalności bez względu na warunki atmosferyczne). Możliwa praca zmianowa, dyżury interwencyjne. Możliwe zagrożenie korupcją. Praca wymagająca pełnej sprawności ruchowej, gdyż istnieje możliwość napotkania barier architektonicznych. Stanowisko pracy w klimatyzowanym pokoju biurowym znajduje się w budynku z windą. Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Praca wymaga łatwości w nawiązywaniu kontaktów, umiejętności pracy zarówno samodzielnej jak i w zespole. 

Zakres zadań

 • Przygotowuje i przeprowadza kontrole podmiotów korzystających ze środowiska,
 • Opracowywuje dokumentację kontrolną i pokontrolną oraz inne dokumenty na potrzeby Wydziału Inspekcji,
 • Prowadzi działania pokontrolne wobec podmiotów niedotrzymujących warunki korzystania ze środowiska,
 • Prowadzi postępowania administracyjne celem ustalenia stanu faktycznego oraz przygotowywuje decyzje administracyjne,
 • Rozpatruje pod względem formalnym i merytorycznym interwencje wpływające do Wydziału,
 • Uzupełnia bazy danych, rejestry i ewidencje celem przygotowania danych do sprawozdań statystycznych i resortowych,
 • Wprowadza informacje dotyczące kontroli do informatycznych systemów komputerowych wspomagających prace Wydziału Inspekcji,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska
 • Podstawowa znajomość przepisów z zakresu ochrony środowiska, w tym ustawy o odpadach
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej oraz zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Umiejętność biegłej obsługi komputera w tym pakietu Microsoft Office
 • Łatwość wypowiadania się w formie pisemnej i formułowania wniosków
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pod presją czasu
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów- nie dotyczy kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość procedur wynikających z KPA
 • odporność na stres, asertywność
 • samodzielność, komunikatywność, dyspozycyjność
 • umiejętność pracy w zespole
APLIKUJ TERAZ