Najnowsze oferty pracy:

 • Area Sales Manager

   Formanway
      świętokrzyskie/

  Zadania: Aktywna sprzedaż produktów premium firmy (zarówno nowych urządzeń jak i umów serwisowych) na powierzonym terenie (ustalonym w zależności od...

  wczoraj
 • Kontroler Należności

   Holcim Polska S.A
      świętokrzyskie/ Małogoszcz

  Czym będziesz się zajmować? Kontrola należności i wyjaśnianie przyczyn opóźnień w zakresie płatności Udział w procesie oceny zdolności kredytowej...

  wczoraj
 • Specjalista ds. Płac i Kadr

   EFFECTOR S.A.
      świętokrzyskie/ Kielce

  ZAKRES OBOWIĄZKÓW: prowadzenie dokumentacji kadrowej związanej z zatrudnieniem, przebiegiem i zakończeniem zatrudnienia Pracownika, prowadzenie...

  wczoraj
 • Laborant / Laborantka

   EFFECTOR S.A.
      świętokrzyskie/ Włoszczowa

  ZAKRES OBOWIĄZKÓW: prowadzenie bieżącej analityki składu kąpieli w wannach technologicznych zgodnie z wymogami technologii, przekazywanie Kierownikowi...

  wczoraj
 • Magazynier / Operator wózka widłowego

   GEODIS Road Network Sp. z o.o.
      świętokrzyskie/ Kielce

  Jeśli: Posiadasz uprawnienia UDT oraz umiejętność kierowania wózkiem widłowym. Zapraszamy do pracy w GEODIS!

  wczoraj
Więcej ofert pracy

Praca

Praca świętokrzyskie  /  Oferty pracy  /  Inspektor

Praca: Inspektor


Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Kielce
Ogłoszenie o naborze Nr 137125

Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa oraz w terenie
 • praca w sczególnie trudnych warunkach środowiskowych
 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
 • obsługa urządzeń biurowych (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów)
 • zagrożenie korupcją
 • stres związany z kontaktami z klientami konfliktowymi 

Zakres zadań

 • Weryfikuje kompletność wniosków i przygotowuje propozycje pism wzywających do uzupełnienia zgłoszeń szkód, w tym również pism dotyczących odmowy przyznania odszkodowania.
 • Określa w terenie rozmiar szkody, sporządza protokoły z oględzin szkód wraz z dokumentacją fotograficzną, jako podstawowe dokumenty do dalszych postępowań odszkodowawczych oraz wylicza wysokość odszkodowania.
 • Sporządza zestawienia zbiorcze dotyczące miejsca i rodzaju szkód oraz wysokości odszkodowań.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie profilowe z zakresu biologii, leśnictwa, rolnictwa, ochrony środowiska lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość zagadnień z zakresu leśnictwa, rolnictwa, ochrony przyrody.
 • Znajomość przepisów dotyczących szacowania szkód.
 • Odporność na stres.
 • Umiejętności analityczne.
 • Komunikatywność.
 • Odpowiedzialność.
 • Samodzielność.
 • Asertywność.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Otwarty stosunek do klienta, umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny i zwięzły.
 • Umiejętność przekonywania i argumentowania.


Zobacz podobne oferty