Najnowsze oferty pracy:

 • Area Sales Manager

   Formanway
      świętokrzyskie/

  Zadania: Aktywna sprzedaż produktów premium firmy (zarówno nowych urządzeń jak i umów serwisowych) na powierzonym terenie (ustalonym w zależności od...

  wczoraj
 • Kontroler Należności

   Holcim Polska S.A
      świętokrzyskie/ Małogoszcz

  Czym będziesz się zajmować? Kontrola należności i wyjaśnianie przyczyn opóźnień w zakresie płatności Udział w procesie oceny zdolności kredytowej...

  wczoraj
 • Specjalista ds. Płac i Kadr

   EFFECTOR S.A.
      świętokrzyskie/ Kielce

  ZAKRES OBOWIĄZKÓW: prowadzenie dokumentacji kadrowej związanej z zatrudnieniem, przebiegiem i zakończeniem zatrudnienia Pracownika, prowadzenie...

  wczoraj
 • Laborant / Laborantka

   EFFECTOR S.A.
      świętokrzyskie/ Włoszczowa

  ZAKRES OBOWIĄZKÓW: prowadzenie bieżącej analityki składu kąpieli w wannach technologicznych zgodnie z wymogami technologii, przekazywanie Kierownikowi...

  wczoraj
 • Magazynier / Operator wózka widłowego

   GEODIS Road Network Sp. z o.o.
      świętokrzyskie/ Kielce

  Jeśli: Posiadasz uprawnienia UDT oraz umiejętność kierowania wózkiem widłowym. Zapraszamy do pracy w GEODIS!

  wczoraj
Więcej ofert pracy

Praca

Praca świętokrzyskie  /  Oferty pracy  /  Inspektor

Praca: Inspektor


Komenda Powiatowa Policji w Kazimierzy Wielkiej
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Kazimierza Wielka
Ogłoszenie o naborze Nr 136640

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań - praca w pomieszczeniu i w terenie, wymagająca umiejętności pełnej obsługi, naprawy i wykorzystania sprzętu łączności, praca złożona, wymagająca posiadania umiejętności sprawnego rozwiązywania problemów, kreatywności, postępowania w sytuacjach bezprecendensowych, wymagająca dyspozycyjności, wyjazdy służbowe wielozadaniowość, stres.


Stanowisko pracy usytuowane na pierwszym piętrze budynku, oświetlenie w pomieszczeniu pracy naturalne i sztuczne, budynek nie jest wyposażony w windę, pomieszczenia sanitarne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, brak uciążliwych warunków pracy.

Zakres zadań

 • administrowanie systemami SWD, SODN, SNP
 • zapewnienie ciągłej sprawności technicznej urządzeń i systemów łączności przewodowej i bezprzewodowej, urządzeń zasilających w celu prawidłowego funkcjonowania łączności w jednostce
 • nadzór nad funkcjonowaniem mobilnych terminali noszonych oraz terminali przewoźnych
 • obsługa komputerów oraz urządzeń mobilnych opartych o systemy operacyjne: Windows, Windows mobile, Linux, Android, iOS
 • udzielanie instruktażu pracownikom w zakresie posługiwania się sprzętem i oprogramowaniem komputerowym
 • obsługa systemów KSIP, Systemu Analitycznego, PESEL, KRS, REGON, OSADZONY (wprowadzanie, sprawdzenia, analiza, typowanie)
 • prowadzenie ewidencji sprzętu i oprogramowania

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie techniczne z zakresu informatyki, łączności lub telekomunikacji
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego co najmniej 1 rok wykonywania pracy na podobnym stanowisku (w charakterze informatyka, łącznościowca, teleinformatyka lub związanego z sieciami teleinformatycznymi
 • Umiejętność pełnej obsługi, naprawy i wykorzystania sprzętu łączności
 • Szybkie działanie w sytuacji problemowej
 • Dyspozycyjność
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "tajne"