Najnowsze oferty pracy:

 • Technolog robót wykończeniowych

   Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie
      świętokrzyskie/ Włoszczowa

  Wykonywanie elewacji zewnętrznych i wewnetrznych prefabrykantów; dobór materiałów i narzędzi oraz przygotowywanie podłoża Wymagania konieczne:...

  dzisiaj
 • Technik geodeta

   Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie
      świętokrzyskie/ Kielce

  sporządzanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych, dostarczanie danych do wykonywania różnego rodzaju map oraz dokonywanie ich bieżącej...

  dzisiaj
 • Szlifierz

   Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie
      świętokrzyskie/ Morzywół

  SZLIFOWANIE BRAM LUB INNYCH EMENENTÓW OGRODZENIA,PRZYGOTOWANIE ELEMENTÓW DO MALOWANIA. Wymagania konieczne: Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe...

  dzisiaj
 • Pracownik biurowy

   Miejski Urząd Pracy w Kielcach
      świętokrzyskie/ Kielce

  Staż w firmie:"AKADEMIA ZDROWIA" Izabela ŁajsProgram stażu do zapoznania w pokoju 47 Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie ogólnokształcące...

  dzisiaj
 • Pracownik biurowy

   Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach
      świętokrzyskie/ Kielce

  Pracownik Biurowy Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie zawodowe Wymagania inne:

  dzisiaj
Więcej ofert pracy

Praca

Praca świętokrzyskie  /  Oferty pracy  /  Specjalista

Praca: Specjalista


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Jędrzejów
Ogłoszenie o naborze Nr 139368

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca na stanowisku wymaga dyspozycyjności,
 • Obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego,
 • Praca w biurze i w  terenie  ( teren działania Rejonu). 

 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • Praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń Biurowych,   
 • Wyjazdy w teren, w charakterze kierującego,  z wykorzystaniem  samochodu służbowego nieprzystosowanego do potrzeb niepełnosprawnych ruchowo,
 • Budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju prac, budynek nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo – brak podjazdów oraz toalet  przystosowanych dla osób niepełnosprawnych,
 • Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
 • Praca w trudnych warunkach terenowych oraz zmiennych  warunkach atmosferycznych,
 • Podczas pobytu w terenie konieczność przebywania  pod ruchem i w hałasie,
 • Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie    https://www.gov.pl/web/gddkia/deklaracja-dostepnosci

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy związane z organizacją ruchu drogowego ( oznakowanie pionowe i poziome, stałe i tymczasowe) oraz utrzymaniem sygnalizacji świetlnej na podległej sieci dróg,
 • Współpracuje z Kierownikiem Służby Liniowej przy dokonywaniu objazdów dróg, zlecaniu i odbiorach robót z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • Prowadzi zagadnienia związane ze szkodami komunikacyjnymi i współpracuje z towarzystwami ubezpieczeniowymi określając koszty naprawy wyposażenia pasa drogowego, sporządzając opinie i opisy szkód,
 • Opracowuje projekty decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego
 • Przygotowuje i opracowuje opinie w sprawie lokalizacji i umieszczania obiektów oraz urządzeń w pasie drogowym, zjazdów, reklam i współpracuje z inwestorami urządzeń oraz Wydziałami Oddziału i urzędów państwowych oraz samorządowych w zakresie ochrony pasa drogowego,
 • Prowadzi sprawy i korespondencję związaną ze skargami i wnioskami spływającymi do Rejonu dotyczącymi administrowanej sieci dróg
 • Uczestniczy w posiedzeniach Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowych przy Starostwach w sprawach dotyczących zarządzanej przez Rejon sieci dróg
 • Przygotowuje dokumentację przetargową i uczestniczy w postępowaniach o zamówienie publiczne.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość przepisów z zakresu : Ustawy o drogach publicznych, Ustawy prawo o ruchu drogowym, Ustawy prawo zamówień publicznych
 • Znajomość zagadnień z inżynierii ruchu
 • Znajomość sieci drogowej i podziału administracyjnego obszaru działania Oddziału ze szczególnym uwzględnieniem terenu administrowanego przez Rejon w Jędrzejowie
 • Kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość przepisów z zakresu Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Uprawnienia budowlane w specjalności mostowej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
 • Przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – posiadanie aktualnego zaświadczenia


Zobacz podobne oferty