Najnowsze oferty pracy:

 • Area Sales Manager

   Formanway
      świętokrzyskie/

  Zadania: Aktywna sprzedaż produktów premium firmy (zarówno nowych urządzeń jak i umów serwisowych) na powierzonym terenie (ustalonym w zależności od...

  wczoraj
 • Kontroler Należności

   Holcim Polska S.A
      świętokrzyskie/ Małogoszcz

  Czym będziesz się zajmować? Kontrola należności i wyjaśnianie przyczyn opóźnień w zakresie płatności Udział w procesie oceny zdolności kredytowej...

  wczoraj
 • Specjalista ds. Płac i Kadr

   EFFECTOR S.A.
      świętokrzyskie/ Kielce

  ZAKRES OBOWIĄZKÓW: prowadzenie dokumentacji kadrowej związanej z zatrudnieniem, przebiegiem i zakończeniem zatrudnienia Pracownika, prowadzenie...

  wczoraj
 • Laborant / Laborantka

   EFFECTOR S.A.
      świętokrzyskie/ Włoszczowa

  ZAKRES OBOWIĄZKÓW: prowadzenie bieżącej analityki składu kąpieli w wannach technologicznych zgodnie z wymogami technologii, przekazywanie Kierownikowi...

  wczoraj
 • Magazynier / Operator wózka widłowego

   GEODIS Road Network Sp. z o.o.
      świętokrzyskie/ Kielce

  Jeśli: Posiadasz uprawnienia UDT oraz umiejętność kierowania wózkiem widłowym. Zapraszamy do pracy w GEODIS!

  wczoraj
Więcej ofert pracy

Praca

Praca świętokrzyskie  /  Oferty pracy  /  Starszy inspektor

Praca: Starszy inspektor


Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Kielce
Ogłoszenie o naborze Nr 137044

Warunki pracy


 • praca administracyjno-biurowa oraz w terenie
 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
 • obsługa urządzeń biurowych (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów)
 • zagrożenie korupcją

Zakres zadań

 • Uczestniczy w aktualizacji granic i bazy danych obszarów Natura 2000.
 • Zajmuje się sprawami związanymi z wykonywaniem działań ochrony czynnej.
 • Uczestniczy w przygotowaniu projektów planów zadań ochronnych.
 • Gromadzi informacje dotyczące realizacji działań ochronnych na obszarach Natura 2000 przez RDOŚ, organizacje ekologiczne i inne jednostki.
 • Przygotowuje okresowe zestawienia raporty dotyczące planowania i wykonywania ochrony w obszarach Natura 2000.
 • Uczestniczy w aplikowaniu o środki finansowe na realizację działań ochronnych.
 • Gromadzi dane dotyczące przedmiotów ochrony, wynikające z prowadzonych spraw w jednostce.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie profilowe z zakresu biologii, leśnictwa, ochrony środowiska lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub obszarze ochrony środowiska, ochrony przyrody, leśnictwa lub pokrewne
 • Umiejętności analityczne
 • Umiejętność przewidywania skutków podejmowanych decyzji
 • Znajomość ustaw: o ochronie przyrody, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, KPA
 • Dyrektyw UE dotyczących obszarów Natura 2000
 • Znajomość siedlisk przyrodniczych i gatunków wymienionych w załącznikach do Dyrektyw UE
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka obcego roboczego UE na poziomie komunikatywnym
 • Odporność na stres
 • Umiejętność organizacji pracy własnej i zespołu
 • Umiejętność obsługi programów GIS
 • Znajomość zasad i procedur aplikowania o wsparcie działań z funduszy zewnętrznych i realizacji projektów przyrodniczych